Navigation

Naše poslání

Otevíráme prostor poznávání sebe, druhých a světa kolem nás prostřednictvím uměleckých, divadelních a pohybových aktivit v prostorách nově zrekonstruované sokolovny v Trpoměchách u Slaného. Cílem těchto aktivit je podpora všestranného, harmonického rozvoje tělesné i duševní stránky osobnosti člověka. Chceme otevírat prostor novým u nás ne příliš známým aktivitám jako je Bothmerova gymnastika, clowning a práce s maskami.

Bothmerova gymnastika

Bothmerova gymnastika je soubor tělesných cvičení a pohybových her, jejichž cílem je prohlubovat vnímání vlastního těla. Kromě rozvoje pohybových dovedností a zvýšování naší tělesné kondice posiluje cvičení Bothmerovy gymnastiky i naši celkovou tělesně duševní rovnováhu a oddolnost. Hlavním motivem těchto cvičení je vědomá přítomnost v těle a radost z pohybu. Další informace

Masky

Masky jako nástroj sebepoznání nám dávají možnost probouzet k životu dosud ukrývané nebo dokonce netušené části našeho já. Práce s maskou prohlubuje naše vnímání i prožívání emocí a pomáhá nám nahlédnout jaké role hrajeme a kým skutečně jsme pod maskou, jež nastavujeme okolnímu světu. Pomocí masek se učíme vnímat sami sebe a svět kolem nás novým, otevřeným a tvůrčím způsobem. Další informace

Clowning

Clowning jako improvizační metoda nám pomáhá dosáhnout stavu hravosti, otevřenosti a autenticity, v němž můžeme vědomě prožívat každý přítomný okamžik. Tím, že se můžeme spontánně radovat ze svých úspěchů a otevřeně přijímat vlastní neúspěchy v bezpečném prostředí hry, učíme se přijímat takoví jací jsme. Uměním klauna je osvobodit se od všech rolí a být sám sebou. Další informace

Zahrada

Přírodní zahrada na přilehlém pozemku sokolovny je místem setkávání lidí se zájmem o soběstačný, ekologický a dlouhodobě udržitelný způsob života. Zahrada je založena na principech přírodě blízkého způsobu hospodaření a na podpoře druhové rozmanitosti. Významné místo v tvorbě a provozu zahrady zaujímá péče o včely a podpora opylovačů v krajině. Další informace